Úvod         Vydané čísla         Literatúra         Audio/Video         GLOW         Kontakty        
O Biblii a jej prekladoch

Biblia (z gr. biblia = knihy) alebo Písmo alebo Sväté písmo je zbierka obsahujúca knihy (spisy), ktoré kresťanstvo (a prvú časť aj židovstvo) pokladá za sväté. Kresťanská cirkev o Biblii verí, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery.

© 2012 www.znameniadoby.sk