Úvod         Vydané čísla         Literatúra         Audio/Video         GLOW         Kontakty        
Toto je Noachová archa

Reportáž z Dogubayazetu, východné Turecko. Nález Noachovej archy.

20. júna 1987 Turecká vláda založila novú prírodnú rezerváciu Noachovej archy. Bolo to výsledkom jednania vládnej komisie, ktorá potvrdila desaťročný výskum tohto náleziska Ronom Wyattom s jeho kolegami.


© 2012 www.znameniadoby.sk