Kontakty

Znamenia dnešnej doby – magazín
registračné číslo MK – ISSN 1337-8759
Vydavateľ: SION PLUS SK, P.O.Box B-29, 04001 Košice
Č.účtu: Fio banka
IBAN: SK49 8330 0000 0025 0173 4941

E-mail:
sionplus@centrum.sk
info@sionplus.sk