🎧 Audio Biblia

Započúvajte sa dávnych príbehov, ktoré opisujú históriu ľudstva aj vzácnych poučení Bohom inšpirovanej knihy.
Biblia načítaná podľa prekladu Prof. Jozefa Roháčka.
Obsahuje: 39 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona.

Čítaj viac