Luteráni sa ospravedlnili za prenasledovanie Anabaptistov v 16. storočí

28. októbra 2010

Globálna Luteránska rada v Nemecku sa oficiálne ospravedlnila sa za svoje prenasledovanie Anabaptistov v 16. storočí – náboženských reformátorov, ktorých potomkovia zahŕňajú Mennonitov, Moravských bratov, Huteritov, Habánov a ktorých učenie hlboko ovplyvnilo aj zakladateľov Baptistov, či Adventistov siedmeho dňa. Počas bohoslužby pokánia 22. júla, Rada Luteránskej svetovej federácie (LWF) hlasovala jednomyseľne v prospech formálneho ospravedlnenia, ktoré vyjadruje „hlbokú ľútosť a smútok“ za prenasledovanie v minulosti, a žiada odpustenie od Boha i od rodiny Anabaptistov. Anabaptisti, ktorých názov znamená „krstiť znovu“, (odtiaľ Novokrstenci) zdôrazňovali krst ponorením pre kresťanov ako verejné vyjadrenie viery a prijatie do spoločenstva veriacich – radikálne odlišne od vtedajšej bežnej praxe krstiť malé deti. Anabaptisti boli tiež raní zástancovia odluky cirkvi od štátu, náboženskej slobody a ospravedlnenia z viery. Tvárou v tvár prenasledovaniu ako od protestantov, tak aj od katolíkov v Európe, mnohí z nich našili útočisko v Amerike. Ako uviedol server EthicsDaily.com, bohoslužba pokánia, ktorá sa konala v Stuttgarte v Nemecku, nastala pri príležitosti 450. výročia augsburského vyznania, definujúceho luteránsky vieroučný text, po troch desaťročiach rozhovorov o zmierení ktoré prebiehali od roku 1980.

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár