Chýbajúci deň v slnečnom letopočte

Publikované: 20. februára 2024 | Od autora: Dr. Harry Rimmer |🔎 25 | Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Sir Erwin Ball, veľký britský astronóm, prišiel na to, že v slnečnom letopočte sa stratilo 24 hodín. Veda túto záhadu nedokáže vysvetliť! Pozrime sa na to bližšie.

V roku 1890 písal prof. C. A. Totten z Univerzity Yale vo svojej knihe toto: „Jeden z mojich kolegov (Erwin Ball) zistil, že 24 hodín času sa stratilo.“
V diskusii so svojimi kolegami-profesormi Totten vyzval tohto profesora-astronóma a upozornil ho na biblickú správu. Povedal: „Vy neveríte, že Biblia je Božie slovo, ale ja verím. A toto je dobrá príležitosť dokázať, či je Biblia inšpirovaná Bohom alebo nie je. Začnite čítať úplne od začiatku a čítajte tak dlho, ako je potrebné a všimnite si, či Biblia podáva nejakú správu o chýbajúcom čase.“
Astronóm výzvu prijal a začal čítať. Po nejakom čase sa ho profesor Totten spýtal, či našiel uspokojivú odpoveď. Erwin Ball odpovedal:
„Myslím, že som zreteľe dokázal, že Biblia nie je Božím slovom. V 10. kapitole knihy Jozue v 13. verši som našiel isté vysvetlenie oných 24 hodín, ktoré chýbajú. ‚A slnce stálo ticho, a mesiac stál, dokiaľ sa nepomstil národ na svojich nepriateľoch. Či nie je to napísané v knihe Spravodlivého? A slnce stálo prostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť tak asi celý deň.‘ Ale potom som sa vrátil k svojim výpočtom a prekontroloval ich. Zistil som, že v dobe Jozuu sa stratilo len 23 hodín a 20 minút. Ak sa Biblia mýli o 40 minút, nie je Božím slovom.“
Na to prof. Totten odpovedal: „Máte pravdu, ale len čiastočne. Biblia v skutočnosti uvádza: „tak asi celý deň…!“ Výraz „tak asi“ (v nem. preklade „beinahe“ = takmer) mení celý zmysel. Ale čítajte ďalej.“
Astronóm čítal ďalej, až došiel k 38. kapitole proroka Izaiáša, kde je reč o tom, ako zomieral kráľ Ezechiáš. Na jeho modlitbu o predĺženie života mu Pán Boh sľúbil ďalších 15 rokov. Na potvrdenie pravdivosti svojho sľubu mu Boh dal znamenie. A toto je to rozhodujúce miesto: Izaiáš 38,8:
„Hľa, vrátim tieň stupňov, ktorý zišiel slnkom, po stupňoch hodín Achazových naspäť o desať stupňov. A tak sa vrátilo slnko o desať stupňov po stupňoch, po ktorých bolo zišlo.“
Tu je to rozhodujúce miesto, pretože 10 stupňov je 40 minút!
Dôkaz:
Celý deň má 24 hodín (x 60 minút) = 1440 minút
Celý deň na slnečných hodinách = 360 stupňov
1 stupeň sa teda rovná 1440 : 360 = 4 minúty
10 stupňov je teda 40 minút!
To je chýbajúci čas do úplných 24 hodín z knihy Jozue 10,13!

Presnosť Biblie bola opäť dokázaná. Keď astronóm našiel chýbajúci čas, položil svätú knihu a s úctou zvolal: „Pane, ja verím!“

Dr. Harry Rimmer, The Harmony of Science and Scripture

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár