Žijeme v posledných dňoch?

Publikované: 17. decembra 2023 | Od autora: Philadelphia Trumpet |🔎 67 | Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Ako môžeme s určitosťou vedieť, či sme prekročili prah doby konca? – doby tesne pred prorokovaným návratom Ježiša Krista na Zem? V Biblii sa nachádza jeden výrok, ktorý je nad všetku pochybnosť…

Prorokované pred stáročiami

Smutný stav nášho sveta bol prorokovaný a opísaný dopredu. Asi pred 2000 rokmi najväčší „prorok“, akého svet poznal, predpovedal dnešné chaotické podmienky vo svete. Predpovedal dnešné vedecké objavy a technologický pokrok, ako aj dôsledok toho všetkého.
Tento preslávený prorok vedel, že ľudia vyprodukujú ničivé prostriedky, ktoré teraz ohrozujú vesmír! Varoval: Lebo to bude čas väčšej hrôzy než čokoľvek, čo svet zažil alebo zažije. Fakticky, ak ten čas pohromy nebude skrátený, celá ľudská rasa bude zničená.“ Matúš 24,21-22; New Living Translation.
Tento veľký prorok bol Ježiš Kristus z Nazareta – ten istý Ježiš, ktorý príde znovu, aby zaintervenoval v poslednej chvíli a zachránil ľudstvo pred zánikom. To, čo predpovedal, bolo napísané v Biblii po všetky tie stáročia. Žiadna iná kniha nie je taká aktuálna ako Biblia!
Ježiš Kristus prorokoval stav dnešného sveta živou rečou. Predpovedal vojny, hlad, chorobné epidémie a prírodné katastrofy, ktoré sa dnes objavujú čoraz viac pred našimi vlastnými očami. Vedci a svetoví vodcovia – z ktorých väčšina vie o biblických proroctvách veľmi málo alebo ktorí Bibliu zavrhujú – bez váhania pripúšťajú, že udalosti, ktoré predpovedal, sa dejú práve teraz!

Posledné dni

Ale,“ niektorí budú namietať, „proroci skazy vždy existovali“. Skeptici sa dlho posmievali Biblickým proroctvám. Apoštol Peter varoval, že budú obzvlášť aktívni „v posledných dňoch“. „…vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.“ 2. list Petrov 3,3-4. Ale ako môžeme s istotou vedieť, či sme prekročili prah do doby konca – času krátko pred prorokovaným príchodom Ježiša Krista? V Biblii je jeden výrok, ktorý vyvracia každú pochybnosť.

Učeníci sa pýtali Ježiša na jeho druhý príchod a „koniec sveta“. „A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?“ Matúš 24,3.
V ktorom konkrétnom časovom bode by mal Kristus zasiahnuť a vrátiť sa na Zem?
„A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.“ Matúš 24,22.
Musíme pochopiť plný význam tejto šokujúce biblickej správy! Anglický preklad podľa Moffatta znie: „Keby tie dni neboli skrátené, ani živá duša by sa nezachránila.“ Iný preklad Phillips hovorí: „Áno, ak by tie dni neboli skrátené, žiadna ľudská bytosť by neprežila.“ Preklad New Living to prekladá takto: „V skutočnosti, ak by sa táto doba katastrof neskrátila, celá ľudská rasa by vyhynula.“
Vnímajme závažnosť týchto slov. Ak sa Ježiš Kristus nevráti na túto Zem, čoskoro nastane čas, kedy zahynie i posledný muž, žena a dieťa na tejto planéte. Tuje teda problém dneška číslo jeden – hrozba vyhynutia celého ľudstva – predpovedaná takmer pred 2.000 rokmi!
Toto je nevyvrátiteľné znamenie, že žijeme v „posledných dňoch.“ NIKDY PREDTÝM človek nemal schopnosť zničiť každú ľudskú bytosť na Zemi! Kristove slová sa nikdy nedali chápať v správnom kontexte,kým v 20. storočí nebola vynájdená atómová bomba, vodíková bomba a ďalšie zbrane hromadného ničenia. Vlastne dovtedy (pred časom konca) sa nedal pochopiť význam mnohých ďalších proroctiev o čase konca.

Znamenia Kristovho príchodu

Ježiš predpovedal, že pred Jeho príchodom povstanú MNOHÍ podvodníci, aby oklamali MNOHÝCH ľudí. „A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých… a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých… Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli, keby bolo možné, aj vyvolených.“ Matúš 24,4-5… 11 a 24.

1. V čom spočíva nebezpečenstvo ich podvodu? „Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstiví pracovníci, ktorí sa pretvarujú na apoštolov Kristových. A nie div, veď aj sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to nič prekvapujúce, ak sa i jeho služobníci pretvarujú na služobníkov spravodlivosti; ich koniec bude podľa ich skutkov.“ 2 Korinťanom 11,13-15.

2. Čo ešte sa má udiať v čase konca podľa Ježišových slov? „A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,6-7.
20. storočie bolo najkrvavejšie v dejinách ľudstva. Prvá svetová vojna začala v roku 1914 a vyžiadala si 8,5 milióna životov. Potom druhá svetová vojna si vyžiadala 55 miliónov životov. Navyše, podľa spisovateľa a profesora politických vied R. J. Rummela, totalitné režimy zabili 170 miliónov ľudí kvôli etnickým, rasovým, kmeňovým, náboženským alebo politickým dôvodom. Národ aj naďalej povstáva proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Len od druhej svetovej vojny bolo viac ako 225 ozbrojených konfliktov v 148 krajinách!

3. Je hlad jedným z hlavných znamení, ktoré naznačuje, že Kristova intervencia do svetových záležitostí je blízko? „…a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,7.
Asi 5 miliárd ľudí žije v rozvojovom svete, a na prelome storočia takmer 800 miliónov z nich bolo podvyživených. Dnes zomiera hladom niekoľko miliónov ľudí každý rok. Ďalší sú vážne fyzicky zaostalí. Napriek tomu mnohí odborníci sú presvedčení, že to najhoršie ešte len príde.

4. Čo iné bolo ešte prorokované? „…a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,7.
Mor je tiež čiastočne prirodzeným dôsledkom nedostatku potravín a následného podvyživenia, ktoré ničí prirodzenú obranyschopnosť. Navyše, obrovská koncentrácia obyvateľov je konfekčný aktivátor potenciálnych epidémií. Čím väčšia tlačenica, tým viac odpadu a smetí, čím viac odpadkov, tým väčšie znečistenie vody, vzduchu a zeme – viac chorôb! V prehustených podmienkach sa epidémia môže šíriť z človeka na človeka ako lesný požiar. Všetky veľké morové nákazy v minulosti boli len také nákazlivé choroby.
Pamätajte tiež, že moderný človek už žije v prostredí jedov. Vdychuje nebezpečne znečistený vzduch, pije kontaminovanú vodu, a je potraviny zaťažené pesticídmi. Nevyhnutným dôsledkom je, že srdce, pľúca a celé telo je vo všeobecnosti oslabené, čo znižuje jeho odolnosť voči chorobám, ktoré takmer vždy zasiahnu najprv najslabšieho!
AIDS sa stal jednou z najsmrteľnejších chorôb týchto posledných dní – hlavne v dôsledku smilstva a cudzoložstva. Podľa odhadu UNAIDS/WHO si táto choroba vyžiadala 25 miliónov životov a každý rok k nim pribúdajú asi 2 milióny. Počet nakazených HIV/AIDS je asi 33 miliónov a ďalších 2,5 milióna sa nakazí každý rok. Táto choroba sužuje zo všetkého najviac Afriku, ale rýchlo sa šíri aj vo zvyšku sveta.

5. Čo iné sa bude diať so zvyšujúcou sa intenzitou? „…a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,7.
Keď aktivita pri zemetrasení dosiahne vrchol, začnú si ľudia konečne uvedomovať, že je to Boží zásah? „A vojdú do jaskýň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. Toho dňa odhodí človek svoje strieborné modly i svoje zlaté modly, ktorých mu narobili, aby sa klaňal krtom a netopierom. A vojde do dutín skál a do trhlín brál pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou.“ Izaiáš 2,19-21.
Zdá sa, že kedykoľvek nastane nejaká katastrofická pohroma, niektorí začnú uvažovať o Bohu. Keď nastalo zemetrasenie na Haiti, ktoré zabilo okolo 230.000 ľudí, mnohí boli nútení prehodnotiť svoje plytké, vlastné poňatie „milujúceho“ Boha. Keď sa takéto katastrofy budú zintenzívňovať, ľudia budú stále viac poznávať ruku veľkého Boha, ktorý chce ľudstvo prebudiť z morálnej tmy.

6. Znamenia, ktoré Ježiš predpovedal sú len začiatkom bolestí. „Ale to všetko je začiatok útrap.“ Matúš 24,8.
Ako by ľudstvo dopadlo, ak by tento prorokovaný čas svetového súženia pokračoval bez Božieho zásahu? „Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.“ Verše 21-22.

Hlad, choroby, mor, zemetrasenia a ďalšie narušené prírodné cykly stále silnejšie zvonia v živote dnešného človeka. Svetoví vodcovia sa obávajú, že ľudská schopnosť deštrukcie zničí všetok život na Zemi!
Keď sa chladno a realisticky pozrieme na dnešné svetové podmienky a trendy, musíme priznať, že poukazujú na rýchlo sa blížiacu CELOSVETOVÚ krízu vojny, hladu, nekontrolovateľných epidémií a vyhynutia ľudského života na tejto planéte!
Niektorí analytici sa pozerajú sa na tento desivý obraz sveta a priznávajú, že sú vyľakaní! Tvrdia, že jediná nádej človeka spočíva vo vytvorení CELOSVETOVEJ VLÁDY, ktorá bude mať všetku autoritu a moc nad národmi. Ale národy nepriateľské jeden voči druhému nikdy nemôžu vytvoriť takúto vládu.
Priznajme si to! Buď existuje živý BOH so zvrchovanou mysľou a mocou, ktorý veľmi skoro vstúpi a zaintervenuje do záležitostí tohto sveta, aby ZACHRÁNIL ĽUDSTVO PRED SAMÝM SEBOU, alebo inak nevyhnutne nastane ZÁNIK všetkého života, keď človek rozpúta hrozné sily, ktoré má pod kontrolou voči svojmu susedovi!

Existuje nádej!

Ježiš Kristus príde s veľkou mocou a slávou.
„A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.“ Matúš 24,30.

1. Bude jeho príchod viditeľný?
„Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen.“ Zjavenie Jána 1,7.

2. Čo bude s ľuďmi, ktorí zomreli a spia v prachu Zeme?
„A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. Daniel 12,2. „A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i hrob dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov.“ Zjavenie Jána 20,13.
Práve ten, ktorý stvoril človeka, príde, aby súdil ľudstvo a aby dal spravodlivú odmenu každému človeku.

3. Čo bude s ľuďmi, ktorí prijmú ponuku záchrany?
„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ Ján 14,2.3.
Biblia ukazuje, že ľudstvo má nádej! Boh nedovolí, aby oklamané ľudstvo úplne vyhladilo život na Zemi! On čoskoro pošle Ježiša Krista znovu – tentoraz aby nás zachránil pred nami samými! Potom už nebude nasledovať vláda smrteľného človeka, ale živého, všemohúceho Stvoriteľa vesmíru!
„A za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky.“ Daniel 2,44

Zdroj: Philadelphia Trumpet


 

Odpovede na vaše otázky nájdete na stránkach Biblie.
Objednajte si slovenský preklad prof. Roháčka
Len za: 29,00 €

 

 

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár