Ľudia neberú desatoro vážne

Publikované: 14. marca 2012 | Od autora: Znamenia doby |🔎 14 | Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Prieskum v Nemecku uvádza, že ľudia neberú desatoro vážne

Prieskum hamburského časopisu Spiegel ukazuje, že väčšina Nemcov nepokladá Desať Božích prikázaní za dôležitú normu správania.

Pod titulkom „Málokto chce uctievať Boha a svätiť deň odpočinku“ časopis uverejnil výsledky prieskumu, ktorý vykonal Emnid-Institute so sídlom v Bielefelde. Podľa prieskumu považujú ľudia za najmenej dôležité prvé prikázanie: „Ja som Hospodin, tvoj Boh; nebudeš mať iného Boha mimo mňa.“ Len 33% opýtaných uviedlo, že v tomto prikázaní vidí nejaký zmysel. „Väčšina obyvateľov Nemecka považuje za dôležité iba štyri prikázania z biblického Desatora,“ komentuje Spiegel. Ako najdôležitejšie väčšina Nemcov (97%) uvádza prikázanie „Nezabiješ“. Ďalej najviac uznávané prikázania sú „Cti svojho otca i matku“ a „Nepokradneš“. Menej dôslední sú Nemci v oblasti sexuálnej morálky; Manželskú neveru odsudzuje len 75% opýtaných. Časopis tiež uviedol, že len veľmi málo respondentov je ochotných rešpektovať prikázanie „Pamätaj na deň odpočinku“.

Podľa vyjadrenia Holgera Teuberta, „len 18 % katolíkov a 5 % protestantov pravidelne navštevuje bohoslužby. Preto ma neprekvapuje, že sväteniu dňa odpočinku v našej krajine sa neprikladá taký veľký význam.“ „Znepokojuje ma, keď vidím k akému úpadku morálnych a etických hodnôt dochádza v dnešnej spoločnosti,“ vyjadril sa Ekkehardt Mueller, pracovník Biblického bádateľského inštitútu (Biblical Research Institute). „Desať Božích prikázaní je pre kresťanov veľmi dôležitých, nie ako prostriedok k spaseniu, ale ako základné smernice pre šťastný život. Boh nám tieto prikázania zveril, aby nás viedol. Ak ich prehliadame, doplácame na to predovšetkým my sami.“

Maják 4/1999

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár